Εσπερίδα με θέμα «Προστασία Φυσικού  Περιβάλλοντος  και Εξοικονόμηση Ενέργειας: Περιβαλλοντικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης» διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σήμερα Δευτέρα 11 Απριλίου στις 18:00 , στο ξενοδοχείο Lato Boutique στο Ηράκλειο.

Η εσπερίδα έχει στόχο την συζήτηση για την αξιοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευση, την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών , και διοργανώνεται με αφορμή την επιτυχημένη ολοκλήρωση από την Περιφέρεια Κρήτης  της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη» (ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγιαίου 2007-13) και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Euronet 50/50max – Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια».

Περισσότερες πληροφορίες, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τηλ 2813 410123-125.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

17.30’- 18.00’ Προσέλευση – Εγγραφές

18.00’- 18.20 ́ Xαιρετισμοί

18.20 ́- 18.40 ́ Σκοπός και πλαίσιο της Εσπερίδας: Η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών μέσα από τις περιβαλλοντικές δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης.
Δρ E. Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης

18.40 ́- 19.00 ́ Δράσεις στο πλαίσιο του Ευρ. Προγρ/τος «Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Σχολεία και άλλα Δημόσια Κτίρια-Euronet 50/50max» και της Πράξης «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη (ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-13).
Δρ Μ Κανδηλογιαννάκη, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης

19.00 ́- 19.20 ́ Η συμβολή των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρήτης, στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Μ. Σφακιανάκη, Γεωπόνος, MSc Βιολογίας, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών- Ρούβα-Γουβών

19.20 ́- 19.40 ́ Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία». Μια πρόταση για το Αειφόρο
Στ. Σκαμπαρδώνης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και Αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Οικολογικά Σχολεία

19.40 ́- 20.00 ́ Βέλτιστες Πρακτικές Υλοποίησης Δράσεων στα Σχολεία.
Όλγα Ρήγα, Φυσικός, Καθηγήτρια Γυμνασίου Καστελλίου.

20.00’-20.30 Συζήτηση-Συμπεράσματα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΕΛΑΦΡΥ ΔΕΙΠΝΟ-ΜΠΟΥΦΕΣ