More

  «Απόλυτη προτεραιότητα το κυκλοφοριακό» για τον συνδυασμό του Ευτύχη Δαμιανάκη

  Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

  Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί για τον συνδυασμό «Χανιά – Κοιτάμε μπροστά», με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Χανίων Ευτύχη Δαμιανάκη, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, με το βλέμμα όχι μόνο στο παρόν και τα προβλήματα που ήδη υφίστανται, αλλά και στις μελλοντικές αυξανόμενες, όπως όλα δείχνουν, ανάγκες εξαιτίας και των νέων δεδομένων που δημιουργεί κάθε χρόνο η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

  Ο συνδυασμός του Ευτύχη Δαμιανάκη συγκρότησε ομάδα εργασίας για το συγκεκριμένο μείζον -για τον Δήμο Χανίων- ζήτημα, αποτελούμενη από συνεργάτες του και ειδικούς, η οποία εργάστηκε επί μακρόν για την κατάθεση συγκεκριμένων ρεαλιστικών προτάσεων, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μεσομακροπρόθεσμο, καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι το κυκλοφοριακό, ως πολυσύνθετο πρόβλημα, δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε μία δημοτική περίοδο τεσσάρων ετών.

  Οι προτάσεις – δεσμεύσεις του συνδυασμού Δαμιανάκη για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και το κυκλοφοριακό είναι οι εξής:

   

  ► ολοκλήρωση και εφαρμογή μελέτης για το Σ.Β.Α.Κ. (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) του Δήμου Χανίων.

  ► ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την προώθηση όλων των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και λήψης μέτρων για την επίλυση των διαφόρων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

  ► προώθηση μέσων ήπιας κυκλοφορίας και δημιουργία βιώσιμων συνθηκών κίνησης πεζών, ειδικότερα των ευπαθών ομάδων και των ΑμεΑ, στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, κατασκευής νέων πεζόδρομων, διαμόρφωσης οδών ήπιας κυκλοφορίας και λειτουργίας δακτυλίου.

  ► ενίσχυση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και προώθηση μέτρων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους.

  ► λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, η οποία θα «ενώσει» τόσο τις δημοτικές ενότητες του Δήμου όσο και τις συνοικίες της πόλης (π.χ. Νέα Χώρα, Κουμ Καπί, Λενταριανά, κ.ά.) με το εμπορικό κέντρο και την Παλιά Πόλη.

  ► δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, εκτός του κέντρου και σε σημεία πέριξ αυτού -και κοντά στις εισόδους της πόλης- οι οποίοι θα συνδυάζονται με εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (λεωφορεία και ποδήλατα) προς το κέντρο της πόλης, μειώνοντας έτσι τη διαμπερή κυκλοφορία.

  ► αποτροπή της μετακίνησης προς το κέντρο με ΙΧ μέσω παροχής εγκαταστάσεων park & ride ή bike & ride και συστήματος καθοδήγησης τής στάθμευσης προς την περιοχή του κέντρου της πόλης.

  ► χωροθέτηση και δημιουργία διαφορετικών ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης για κατοίκους και επισκέπτες.

  ► διαχείριση της στάθμευσης μέσω ευφυών συστημάτων (π.χ. εφαρμογές e-parking).

  ► δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων και υλοποίηση δημοτικού προγράμματος για τη στήριξη της χρήσης του ποδηλάτου, όπως π.χ. με τη δημιουργία νέων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων εκτός αυτών που λειτουργούν σήμερα, την προμήθεια νέων ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα ενισχύσουν το υφιστάμενο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, και την παροχή δυνατότητας μεταφοράς ποδηλάτων από αστικά λεωφορεία.

  ► κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης με αναπλάσεις οδών (δημιουργία κοινών χώρων, ζωνών πεζών, πράσινων οδών, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, κτλ.) σε συνδυασμό με ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, κτλ.) καθώς και διανοίξεις κεντρικών οδικών αρτηριών, οι οποίες προβλέπονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλης και δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί έως σήμερα.

  ► δημιουργία ισόπεδων Κόμβων Κυκλικής Κίνησης (roundabout) σε επιβαρυμένα από κυκλοφοριακής άποψης σημεία, εντός και εκτός της πόλης των Χανίων.

  ► καθορισμός ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει τις διαδρομές των φορτηγών τροφοδοσίας των καταστημάτων, το ωράριο φορτοεκφόρτωσης και τη διασφάλιση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης εντός της πόλης των Χανίων.

  ► διαμόρφωση νέου κανονιστικού / ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης (ΑμεΑ κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των χώρων για τη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, πιάτσες ταξί, δικύκλων, ποδηλάτων, κτλ.

  ► εκστρατεία ενημέρωσης για την εκπαίδευση και την ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

  ► επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική εποπτεία των δημόσιων χώρων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας στην

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ