More

  Ηράκλειο: Πρόσκληση για την προμήθεια-τοποθέτηση σκιάστρων

  Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Προμήθεια – Τοποθέτησης Σκιάστρων (Τεντών) του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  1)       Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

  2)       Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

  3)       Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

  4)       Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

  5)       Τις Τεχνικές Προδιαγραφές ,την Συγγραφή Υποχρεώσεων,  τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

  Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.213,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 20-7135.078.

  Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 26/09/2016 ημέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  προμηθειών του Δήμου στα  τηλ. 2813 409185 και 2813 409186,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κα Δαμιανάκη Αικατερίνη Μακαρώνας Εμμανουήλ, Τζανιδάκης Βασίλης, Φουκαράκη Ζαχαρένια.

  Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς
  2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  1. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

  Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

  Δείτε ΕΔΩ περισσότερα από το Kriti360.gr 

  googlenews Kriti360

  Ακολουθήστε το kriti360.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ