More

  Περιφέρεια Κρήτης: Προεδρεύουσα Περιφέρεια σε σειρά εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες για τα προϊόντα συστημάτων ποιότητας

  H Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ως προεδρεύουσα Περιφέρεια της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών AREPO  για τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Προϊόν Ορεινό Γεωργίας και Βιολογικά), σε σειρά εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες. Οι διήμερες εκδηλώσεις αφορούσαν την έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 1η Γενική Συνέλευση του έτους 2018 καθώς και το συνέδριο με τίτλο «Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης» παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπων ευρωπαϊκών περιφερειών. Από Ελληνικής πλευράς εκτός της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν εκπρόσωποι από 4 Ελληνικές Περιφέρειες, μέλη της ένωσης AREPO.  Η Γενική Συνέλευση ανέδειξε την 1η Εκτελεστική Επιτροπή με Πρόεδρο την Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ, Α΄ Αντιπρόεδρος τoν κ. Nicola Bertinelli και Β΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Gulielmo Garagnani, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα της Κοινοπραξίας  του τυριού Parmigiano Regianno από την Περιφέρεια της Emilia Romagna και Ταμία τον κ. Dominique Graciet, Πρόεδρο του Αγροτικού Επιμελητηρίου της Περιφέρειας Nouvelle-Aquitaine.

  Στην έναρξη των συναντήσεων η Πρόεδρος της ένωσης AREPO και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου-Σκοραδαλάκη καλωσόρισε τους εκπροσώπους των Περιφερειών μελών της ένωσης AREPO ενώ αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή τους, στη διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με το κείμενο που επεξεργάστηκαν για την αναθεώρηση της ΚΓΠ μετά το 2020 δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιτακτική ανάγκη βελτίωσης και υιοθέτησης Ευρωπαϊκών πολιτικών για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μικρών παραγωγών. Επιπρόσθετα επεσήμανε ότι η ένωση AREPO έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια σύγχρονη πλατφόρμα ανταλλαγής  καλών πρακτικών των ευρωπαϊκών περιφερειών αξιοποιώντας πρωτοβουλίες όπως το LEADER το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό περιφερειακό εργαλείο στην υποστήριξη των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Επίσης, όπως ανέφερε η κα. Βρέντζου, θα ήταν ενδιαφέρον να εκτιμηθεί η δυνατότητα υλοποίησης  διαπεριφερειακών σχεδίων, στοχευμένων στη διάχυση και ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών πάνω στα συστήματα ποιότητας. Αναφορικά με τις εμπορικές συμφωνίες τόνισε, ότι, πρέπει να επικαιροποιηθεί το έγγραφο θέσεων της ένωσης AREPO, πάνω στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει, προκειμένου να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους προτεινόμενους καταλόγους, να συμπεριληφθούν το σύνολο των καταχωρημένων Γεωγραφικών Ενδείξεων προστατεύοντας τις, από τις απομιμήσεις και τις παραποιήσεις, και ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ΚΓΠ περισσότερη εστιασμένη στις Περιφέρειες, απλή και σύγχρονη, εξασφαλίζοντας την προοπτική βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών και με μεγαλύτερη συνέργια ανάμεσα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν επίσης: η Περιφέρεια, Ηπείρου που εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά και τα στελέχη Βασιλική Ηγουμενίδου και Σοφία Φουκή, η  Κεντρική Μακεδονία που εκπροσωπήθηκε από την Περιφερειακή Σύμβουλο Κατερίνα Ζωγράφου και τα στελέχη Γλυκερία Καράλη και  Κώστα Τερτιβανίδη, η Δυτική Μακεδονία από τα στελέχη Χρήστο Καραντίνο και Θεόδωρο Σιώγκα και  η Περιφέρεια Θεσσαλίας από τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό Κων/νο και το στέλεχος Γιώργο Εμμανουήλ.

  Συνέδριο

  Στις 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ένωσης AREPO με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» στο κοινό κτίριο των Περιφερειών Emilia-Romagna, Hessen και Nouvelle-Aquitaine. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του σχεδίου AGROSMARTcoop, “Χώρος για την ολοκλήρωση, την ανταγωνιστικότητα και την ευφυή οικονομική ανάπτυξη των γεωργικών συνεταιρισμών στις αγροτικές περιοχές του SUDOE” από τον  José Severino Montes Pérez, Πρόεδρο της AGACA ενώ ο Jesús González Vázquez, Πρόεδρος του Origen Ισπανίας αναφέρθηκε στους βασικούς παράγοντες μιας έξυπνης στρατηγικής μάρκετινγκ για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η Claire Cerdan από την CIRAD και μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ένωσης AREPO, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσαν τη συμβολή των Γεωγραφικών Ενδείξεων στην δυναμικές ανάπτυξης της υπαίθρου.

  Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης AREPO κ. Gomez, παρουσίασε εκτενώς τις θέσεις της ένωσης, αναφορικά με την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Γεωγραφικών Ενδείξεων στη νέα ΚΓΠ μετά το 2020 μέσα από το διαμορφούμενο κοινό έγγραφο των περιφερειών μελών της ένωσης.

  H κα Nathalie Sauze-Vandevyver, Διευθυντής Ποιότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των ΓΕ στην ανάπτυξη της υπαίθρου και επιβεβαίωσε τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συνεχή στήριξη τους  και στη νέα χρηματοδοτική περίοδο. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι πρέπει να επενδύσουμε στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας των προϊόντων προέλευσης και ποιότητας ενώ επεσήμανε τη μεγαλύτερη ευελιξία που πρέπει να έχουν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της νέας ΚΓΠ. Σημείωσε, ότι στόχος είναι να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες (1ος και 2ος) της ΚΓΠ για τις άμεσες ενισχύεις και την αγροτική ανάπτυξη ενώ η δημιουργία στρατηγικών σχεδίων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι πλέον αναγκαιότητα για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

  O Herbert Dorfman, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής της ανακοίνωσης της επιτροπής με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και του αγροτικού τομέας»   πάνω στο οποίο ξεκίνησε η νέα συζήτηση για την νέα ΚΓΠ μετά το 2020, αναφέρθηκε στις προκλήσεις του αγροτικού τομέα τη νέα περίοδο και κυρίως στην αναγκαιότητα προσανατολισμού και στήριξης της παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Τομείς όπως: φρούτα και λαχανικά, το κρασί και το γάλα ορεινής παραγωγής, στηρίζοντας παράλληλα και τους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, θα αποτελέσουν προτεραιότητες της νέας ΚΓΠ. Επεσήμανε ότι κάθε χρόνο η ΕΕ διαθέτει 55 δις. € στον αγροτικό τομέα ενώ είναι αναγκαιότητα η μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των κρατών μελών στη νέα ΚΓΠ. Στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα εισόδου μιας νέας γενιάς παραγωγών που θα μπορούν να αφομοιώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας και ειδικότερα στον τομέα παραγωγής των ΓΕ. Οι εμπορικές συμφωνίες δεν αφορούν μόνο  τα ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία αποκτούν προστιθέμενη αξία από την πιστοποίηση ποιότητας αλλά αφορούν και την προστασία των προϊόντων από τρίτες χώρες. Στον τομέα των συμφωνιών τα κράτη μέλη πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ετοιμότητα, στον τομέα αυτό.

  Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με εκπροσώπους ευρωπαϊκών περιφερειών με συντονιστή τον  Massimo Vittori, Διευθύνοντα Σύμβουλο του παγκόσμιου δικτύου OriGin. Στη στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν η κα Simona Caselli, περιφερειακή Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Emilia-Romagna (Ιταλία), ο  Olivier Allain, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας της Βρετάνης (Γαλλία), η κα Patricia Maussion, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Pays de la Loire (Γαλλία), o κ. Pali Manterola Διευθυντής Ποιότητας και Αγροδιατροφικής Βιομηχανίας της χώρας των Βάσκων (Ισπανία), ο κ. Giorgio Ferrero περιφερειακός Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Piemonte (Ιταλία) και ο κ. Κώστας Αγοραστός  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Όλοι οι εκπρόσωποι των Περιφερειών αναφέρθηκαν  στην αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού της ΚΓΠ με εστίαση στην παροχή υψηλής ποιότητας τροφίμων που αποτελεί μια καθολική, διαχρονική  απαίτηση των καταναλωτών ενώ η στήριξη και η προστασία των προϊόντων ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου. Επιπλέον αναφέρθηκαν στον πολυδιάστατο κοινωνικοοικονομικό ρόλο των συστημάτων ποιότητας που επηρεάζει άμεσα την συγκράτηση των πληθυσμών της υπαίθρου, την απασχόληση και την ευημερία των κατοίκων της ενώ ο κ. Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της ΚΓΠ.

  Η Πρόεδρος της ένωσης AREPO Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, επεσήμανε ότι η  αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, αποτελεί επί του παρόντος τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την ένωση AREPO, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική στήριξη των Γεωγραφικών Ενδείξεων και των ποιοτικών προϊόντων, κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Εστίασε ιδιαίτερα στον πολυδιάστατο ρόλο των Γεωγραφικών Ενδείξεων, τα οποία δεν είναι απλά ένα αγροτικό προϊόν αλλά αποτελούν ένα πολιτιστικό αγαθό για την κάθε περιφέρεια, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τέλος συνόψισε τις θέσεις της ένωσης AREPO στις οποίες η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την παραγωγή με εξειδικευμένα και υψηλής αξίας χαρακτηριστικά, όπως τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης, μέσω της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και να προωθήσει και να βελτιώσει τη διεθνή αναγνώρισή τους. Να υιοθετηθεί η εισαγωγή μιας ισχυρής οριζόντιας προτεραιότητας για τα συστήματα ποιότητας, εντός των μέτρων της αγροτικής ανάπτυξης. Η Αγροτική Ανάπτυξη πρέπει να περιλαμβάνει ένα εξειδικευμένο και συνεκτικό μέτρο για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και τα συστήματα ποιότητας ενώ  είναι εξαιρετικά σημαντικό να επανεξετάσουμε τη θέση του αγροτικού τομέα και των τροφίμων στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της κρίσιμης σημασίας του τομέα αυτού για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Χαρακτηριστικά η κα Πρόεδρος της ένωσης AREPO   ανέφερε ότι: «Σύμφωνα με τον Καν. 1151/2012 οι Γεωγραφικές Ενδείξεις αναφέρονται ως Πνευματική Ιδιοκτησία των ευρωπαϊκών περιοχών. Όταν λοιπόν σε μια εμπορική συμφωνία κάποια προϊόντα προστατεύονται και κάποια άλλα όχι, σημαίνει ότι υπάρχει άνιση αντιμετώπιση των περιοχών και της πνευματικής ιδιοκτησίας που φέρουν, γεγονός που αντιτίθεται στην ιδρυτική συνθήκη της ΕΕ.».

  Στο κλείσιμο του συνεδρίου ο κ. Paolo De Castro, ευρωβουλευτής, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας (COMAGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παρουσιάζονται τη νέα προγραμματική περίοδο όπου το Brexit αλλά και οι νέες πολιτικές που έχει θέσει σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν μια δεξαμενή απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων του νέου προϋπολογισμού, γεγονός το οποίο πρέπει να προβληματίσει, αφού υπάρχουν προτάσεις για αύξηση της εισφοράς των κρατών μελών προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.  Μέχρι σήμερα η ΚΓΠ και το ταμείο συνοχής απορροφούν το 60% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα ανάφερε ότι το τμήμα του κανονισμού omnibus που αφορά τον αγροτικό τομέα τροποποιεί τους τέσσερεις κανονισμούς σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση αγοράς, καθώς και τον οριζόντιο κανονισμό. Ο κ. De Castro έκανε εκτενή αναφορά για την αναγκαιότητα της συνύπαρξης της παράδοσης, της έρευνας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης, συστατικά θα οποία θα αποτελέσουν προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο. Τέλος επεσήμανε το σημαντικό ρόλο της ένωσης AREPO στη διαμόρφωση προτάσεων μέσα από εκδηλώσεις ενημέρωσης και διάχυσης υψηλού επιπέδου και θεωρεί δεδομένο τη συνεργασία της ένωσης AREPO με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

  Στο τέλος του συνεδρίου οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυθεντικές γεύσεις από τις 22 ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετείχαν στη γευσιγνωσία με προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα που αφορούσαν στις εξελίξεις και τις προοπτικές της ανάπτυξης της υπαίθρου.

  Στην αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε επίσης το στέλεχος κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, ο οποίος παρακολουθεί και στηρίζει τις δράσεις της ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών AREPO.

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ