More

    Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά

       Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά στο Δημ. Κατάστημα Γερανίου στις 12 Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) για ενημέρωση, συζήτηση, & υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της προετοιμασίας της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος και του  Πρ/σμού Οικ/κου έτους 2023 του Δήμου Πλατανιά.

    Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.

     

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ