More

  Το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά συνεδρίαση εδώ και τώρα του Δ.Σ.Χανίων για τα κτήρια στο Λόφο Καστέλι

  Η απόφαση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης αναφέρει:

  Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ161/Α/1984), αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και ιδιαίτερα:

  • Την από 15-02-2021 κατατεθείσα εισήγηση-πρόταση μελών της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) για την απόδοση της χρήσης «Κοινωφελείς Λειτουργίες» στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι στην Παλιά Πόλη Χανίων βάσει του Π.Δ. 59/2018 και την χρήση «Αμιγούς Κατοικίας» για τον υπόλοιπο λόφο Καστέλι σύμφωνα με την από 14-12-2017 πρόταση της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 52697/8-9-2016 απόφαση του Δημάρχου Χανίων.
  • Την ολοκληρωμένη πρόταση της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 52697/8-9-2016 απόφαση Δημάρχου Χανίων για την «μελέτη-επεξεργασία και επικαιροποίηση των χρήσεων γης στην Παλιά Πόλη Χανίων» (Α.Π. 73673/14-12-2017 έγγραφο διαβίβασης στο Δήμαρχο Χανίων), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), που προτείνει τη χρήση «Αμιγούς Κατοικίας» για ολόκληρο το λόφο Καστέλι στην Παλιά Πόλη Χανίων, δηλαδή την περιοχή που αναπτύσσεται εντός του υφιστάμενου Βυζαντινού Τείχους, καθώς και τις αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΚ τον Μάϊο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2020 που συμφωνούν με την πρόταση της Ομάδας Εργασίας.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  1. Να αποδοθεί σημειακά η χρήση «Κοινωφελείς Λειτουργίες» του άρθρου 6 του Π.Δ. 59/2018 στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Λόφο Καστέλι στην Παλιά Πόλη Χανίων, ενώ ο υπόλοιπος λόφος Καστέλι, δηλαδή η περιοχή που αναπτύσσεται εντός του υφιστάμενου Βυζαντινού Τείχους, να έχει χρήση «Αμιγούς Κατοικίας» σύμφωνα με την από 14-12-2017 πρόταση της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 52697/8-9-2016 απόφαση Δημάρχου Χανίων.

  2. Να αποδοθούν για όλη την Παλιά Πόλη Χανίων χρήσεις γης σύμφωνα με την από 14-12-2017 πρόταση της παραπάνω Ομάδας Εργασίας, με μόνη σημειακή τροποποίηση αυτή που αφορά την ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλι.

  3. Καλεί όλες τις εμπλεκόμενες επιτροπές και τον Δήμο Χανίων να επιταχύνουν με κάθε δυνατό τρόπο τις διαδικασίες της αναθεώρησης του ΓΠΣ Δήμου Χανίων, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρησή του έως τις 31-12-2021.

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ